WETTELIJKE KENNISGEVING

In overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juni, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), verstrekken wij u informatie over de eigenaar van deze website:

BULL RENOV BV

CIF: BE0883003074

Frédéric van der nootstraat 6A, 9300 Aalst

1.- Algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal

Het doel van het portaal www.zacasagroup.com is om het grote publiek te informeren over zijn producten/diensten, alsook om ze te commercialiseren.

Het bezoek en het gebruik van deze website impliceert de volledige en uitdrukkelijke aanvaarding van de voorwaarden die in deze juridische mededeling worden uiteengezet, zodat u door het gebruik van deze website akkoord gaat met deze voorwaarden, ons Privacybeleid en Cookies, dus als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die in onze juridische mededeling, ons Privacybeleid en onze Cookies worden uiteengezet, dient u deze website niet te gebruiken.

BULL RENOV BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht in haar portaal, waarbij zij de informatie op haar website of in haar configuratie en presentatie kan wijzigen, verwijderen, toevoegen of bijwerken.

Wij raden u aan de geldigheid en juistheid van de inhoud van deze wettelijke kennisgeving te controleren, aangezien deze kan worden gewijzigd, teneinde de op het portaal gepubliceerde informatie actueel te houden.

De geldigheid van de gebruiksvoorwaarden hangt af van de wijzigingen die op de website nodig zijn. De desbetreffende wijzigingen zullen steeds worden gepubliceerd.

2.- Gegevensbescherming

BULL RENOV BV voldoet aan de richtlijnen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming: Organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en verbindt zich ertoe het correcte gebruik en de correcte verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers te waarborgen.

U dient het privacybeleid van BULL RENOV BV te raadplegen via de volgende link: www.zacasagroup.com voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.- Intellectuele en industriële eigendom

BULL RENOV BV is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de inhoud van haar website, evenals van elk beeld, geluid, audio, video, software, tekst, handelsmerken of logo’s, enz. En zij worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De reproductie, openbare mededeling en verspreiding van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met elk technisch middel, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van BULL RENOV BV, is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de inhoud van de website voor persoonlijk en privégebruik is toegestaan. Elk ander gebruik moet vooraf en uitdrukkelijk door BULL RENOV BV worden toegestaan.

4.- Verantwoordelijkheid

BULL RENOV BV garandeert niet de afwezigheid van fouten in de inhoud van de website, noch dat deze actueel is, hoewel het steeds de bedoeling is deze te vermijden, te corrigeren of bij te werken.

BULL RENOV BV is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker van de website als gevolg van de aanwezigheid van virussen of het slecht functioneren van de browser.

5.- Links

BULL RENOV BV kan externe links naar deze website publiceren indien zij deze van belang acht. Aangezien dit externe links zijn, is BULL RENOV BV niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze hyperlinks, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of grondwettigheid van het materiaal of de opleiding die ze bevatten.

De opname van deze hyperlinks impliceert geen enkele associatie met de entiteiten die er eigenaar van zijn.

6.- Recht op uitsluiting

BULL RENOV BV kan de toegang tot de website weigeren aan elke gebruiker die de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving niet naleeft.

7.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

– Wet op de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE).

– Organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD).

– Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

– Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers.